כל דרכי התרומה

לשותפות בזיכוי הרבים הגדול בעולם

תרומה מאובטחת בכרטיס אשראי

הפקדה לחשבון בנק
עבור הידברות - ארגון לקירוב לבבות
בנק פאג"י 52, סניף 188, מס' חשבון 417548

מוקד טלפוני
073-222-1212 | 073-222-1-222

דואר אלקטרוני
trumot@htv.co.il

* עשר, תעשר, תתעשר על פי הוראת גדולי ישראל ניתן לתרום מכספי מעשרות.להידברות, אישור תרומות לפי סעיף 46, בו אתם כשכירים/בעלי עסק,זכאים לקבלת 35% החזר מתרומתכם הנדיבה

כל דרכי התרומה
לשותפות בזיכוי הרבים
הגדול בעולם

תרומה מאובטחת בכרטיס אשראי

הפקדה לחשבון בנק
עבור הידברות - ארגון לקירוב לבבות
בנק פאג"י 52, סניף 188, מס' חשבון 417548

מוקד טלפוני
073-222-1212, 073-222-1-222

דואר אלקטרוני
trumot@htv.co.il

* עשר, תעשר, תתעשר על פי הוראת גדולי ישראל ניתן לתרום מכספי מעשרות.להידברות, אישור תרומות לפי סעיף 46, בו אתם כשכירים/בעלי עסק,זכאים לקבלת 35% החזר מתרומתכם הנדיבה