מסמכי שקיפות

עמותת הידברות מאמינה בשקיפות מלאה. כארגון חברתי-ציבורי, זהו אחד מהערכים ונורמות ההתנהגות אשר הותוו על ידי לתת לפני שנים, אשר נשענים על המחויבות של הארגון לבעלי העניין שלו – הציבור הרחב, והתורמים. אנו מאמינים, שתנאי הכרחי להצלחה הוא יצירת מערכת יחסים המבוססת על אמון מלא, כנות ויושרה.

לאור זאת, ניתן למצוא באתר את כל הנתונים הכספיים הנוגעים לפעילות הארגון, לרבות הדו"חות הכספיים והמאזנים המלאים, המבוקרים על ידי משרד BDO זיו האפט.