מצוות מתנות לאביונים

מדריך מקוצר המבוסס על פסקי 'ילקוט יוסף'

– מצווה לתת שתי מתנות לשני אביונים (עניים), היינו מתנה אחת לכל אביון

– עני הינו אדם שאין לו כמות הכנסות מספקת על מנת "לסגור את החודש"

– יוצאים ידי חובה בנתינת כסף או מאכל

– מעיקר הדין ניתן לתת פרוטה אחת, בימינו 10 אגורות, אך ירא שמים ייתן מעות בעין יפה ובסבר פנים יפות כשיעור שווי סעודה אחת של לחם וקינוח

– מוטב להרבות כפי יכולתו במתנות לאביונים מלהרבות בסעודת פורים ומשלוח מנות איש לרעהו, שאין שמחה גדולה ומפוארה אלא במשמח ליבם של אלו

– בעיירות שאינן מוקפות חומה: ביום י"ד, אחרי קריאת המגילה עד שקיעת החמה

– בעיירות המוקפות חומה: ביום ט"ו, אחרי קריאת המגילה עד שקיעת החמה

– גרים בעיר המסופקת אם היא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון

מעיקר הדין: חייבים במשלוח מנות רק ביום י"ד בלבד

יש מחמירים: לשלוח מתנות לאביונים גם ביום ט"ו

– זמן משלוח מתנות לאביונים הוא ביום בלבד (ולא בלילה) – וייתן מיד בסיום מקרא מגילה של יום

– אדם שנתן מתנות לאביונים קודם זמנים אלו לא יצא ידי חובה, אלא אם מינה מראש שליח שישמור את הכסף כפקדון ויתן אותו בו ביום

– גברים ונשים

– בנים ובנות מעל גיל מצוות

– אפילו עני המתפרנס מצדקה

– קטנים שהגיעו לחינוך – טוב לחנכם במצווה זו

– אין ליטול מתנות לאביונים מכספי מעשר שאדם מפריש בכל חודש

– בשעת הדחק, כאשר אמר בפירוש בעת שהתחיל להפריש מעשר כספים "בלי נדר", מותר לו לתת מכספי המעשר

– אמנם מי שקיים מצוות מתנות לאביונים כדת ורוצה להוסיף מכספי מעשר, יכול לעשות כן

ניתן למנות מראש שליח שיתן את המתנות ביום הפורים.
אדם שלא מכיר עניים יתן את הכסף לגבאי שיעביר בשמו עבור העניים ביום הפורים וכך יצא ידי חובה

הנותן צ'ק לאביון יוצא ידי חובתו

– מצווה לתת שתי מתנות לשני אביונים (עניים), היינו מתנה אחת לכל אביון.

– עני, היינו אדם שאין לו כמות הכנסות שעמה הוא מצליח "לסגור את החודש".

– אדם שיש לו הכנסות טובות, אך אינו יודע להשתמש בכסף כראוי ולכן הוא "במינוס", אינו נחשב עני.

– הנותן שתי מתנות לאיש ואשתו האביונים יצא ידי חובה.

– נתן לאב ולבן הסמוך על שולחן אביו יצא ידי חובה.

– ניתן לתת לאביון קטן.

– יוצאים ידי חובה בנתינת כסף או מאכל, אבל לא בבגדים או כלים.

– מעיקר הדין ניתן לתת פרוטה אחת, בימינו 10 אגורות, אך ירא שמים ייתן מעות בעין יפה ובסבר פנים יפות כשיעור שווי סעודה אחת של לחם ולפתן.

– אין מדקדקים במעות פורים, אלא כל הפושט ידו ליטול נותנים לו.

– מוטב להרבות כפי יכולתו במתנות לאביונים מלהרבות בסעודת פורים ומשלוח מנות איש לרעהו, שאין שמחה גדולה ומפוארה אלא במשמח ליבם של אלו.

– בעיירות שאינן מוקפות חומה: ביום י"ד, אחרי קריאת המגילה עד שקיעת החמה

– בעיירות המוקפות חומה: ביום ט"ו, אחרי קריאת המגילה עד שקיעת החמה

– גרים בעיר המסופקת אם היא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון

מעיקר הדין: חייבים במשלוח מנות רק ביום י"ד בלבד

יש מחמירים: לשלוח מתנות לאביונים גם ביום ט"ו

– זמן משלוח מתנות לאביונים הוא ביום בלבד (ולא בלילה) – וייתן מיד בסיום מקרא מגילה של יום

– אדם שנתן מתנות לאביונים קודם זמנים אלו לא יצא ידי חובה.

– גברים

– נשים אפילו נשואות

– בנים מעל גיל 13

– בנות מעל גיל 12

– אפילו עני המתפרנס מצדקה

– קטנים שהגיעו לחינוך – טוב לחנכם במצווה זו

– אין ליטול מתנות לאביונים ממעות מעשר שאדם מפריש בכל חודש (משום שדבר שבחובה אינו בא אלא מחולין).

– אדם שאמר בפירוש בעת שהתחיל להפריש מעשר כספים "בלי נדר", והשעה דחוקה לו, מותר לו לתת מכספי המעשר מעות לאביונים.

– אמנם מי שקיים מצוות מתנות לאביונים כדת ורוצה להוסיף מכספי מעשר, יכול לעשות כן.

אדם שלא מכיר עניים ונותן כסף לגבאי צדקה, שהם יתנו לעניים שהם מכירים, יוצא ידי חובה (כמובן שהגבאים צריכים לתת כסף זה בזמן מצוותו (או ביום י"ד או ביום ט"ו אך לא לפני או אחרי זמנים אלו).

הנותן צ'ק לאביון יוצא ידי חובתו ואפילו הבנק סגור באותו יום, משום שכיוון שהצ'ק נמצא ברשותו ניתן לקנות בו מצרכים אצל מכירו, כגון במכולת שבה קונה באופן תדיר וכדומה.

במקום שאין עניים מצויים, ניתן לשמור מעות לאביונים אצלו, וייתנם במקום שירצה.

מתנות לאביונים שניתנו לעני בפורים, יכול העני לקנות בהם מה שחפץ כגון בגדים, ספרים וכדומה ואינו חייב לקנות במעות אלו דווקא אוכל.

מצוות מתנות לאביונים

מדריך מקוצר המבוסס על פסקי 'ילקוט יוסף'

– מצווה לתת שתי מתנות לשני אביונים (עניים), היינו מתנה אחת לכל אביון

– עני הינו אדם שאין לו כמות הכנסות מספקת על מנת "לסגור את החודש"

– יוצאים ידי חובה בנתינת כסף או מאכל

– מעיקר הדין ניתן לתת פרוטה אחת, בימינו 10 אגורות, אך ירא שמים ייתן מעות בעין יפה ובסבר פנים יפות כשיעור שווי סעודה אחת של לחם וקינוח

– מוטב להרבות כפי יכולתו במתנות לאביונים מלהרבות בסעודת פורים ומשלוח מנות איש לרעהו, שאין שמחה גדולה ומפוארה אלא במשמח ליבם של אלו

– בעיירות שאינן מוקפות חומה: ביום י"ד, אחרי קריאת המגילה עד שקיעת החמה

– בעיירות המוקפות חומה: ביום ט"ו, אחרי קריאת המגילה עד שקיעת החמה

– גרים בעיר המסופקת אם היא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון

מעיקר הדין: חייבים במשלוח מנות רק ביום י"ד בלבד

יש מחמירים: לשלוח מתנות לאביונים גם ביום ט"ו

– זמן משלוח מתנות לאביונים הוא ביום בלבד (ולא בלילה) – וייתן מיד בסיום מקרא מגילה של יום

– אדם שנתן מתנות לאביונים קודם זמנים אלו לא יצא ידי חובה, אלא אם מינה מראש שליח שישמור את הכסף כפקדון ויתן אותו בו ביום

– גברים ונשים

– בנים ובנות מעל גיל מצוות

– אפילו עני המתפרנס מצדקה

– קטנים שהגיעו לחינוך – טוב לחנכם במצווה זו

– אין ליטול מתנות לאביונים מכספי מעשר שאדם מפריש בכל חודש

– בשעת הדחק, כאשר אמר בפירוש בעת שהתחיל להפריש מעשר כספים "בלי נדר", מותר לו לתת מכספי המעשר

– אמנם מי שקיים מצוות מתנות לאביונים כדת ורוצה להוסיף מכספי מעשר, יכול לעשות כן

ניתן למנות מראש שליח שיתן את המתנות ביום הפורים.
אדם שלא מכיר עניים יתן את הכסף לגבאי שיעביר בשמו עבור העניים ביום הפורים וכך יצא ידי חובה

הנותן צ'ק לאביון יוצא ידי חובתו

רגע לפני שממשיכים לתשלום..

חותמים עם הרב זמיר כהן על שותפות בהידברות, זיכוי הרבים הגדול בעולם, וכל הזכויות שלכם!

האם תרצה לחתום גם
על שטר שותפות?

רגע לפני שממשיכים לתשלום..

חותמים עם הרב זמיר כהן על שותפות בהידברות, זיכוי הרבים הגדול בעולם, וכל הזכויות שלכם!

האם תרצה לחתום גם
על שטר שותפות?

רגע לפני שממשיכים לתשלום..

סגולה מיוחדת
לשפע ולפרנסה
לקנות סכין
לשנה החדשה

סגולה מיוחדת
לשפע ולפרנסה לקנות סכין
לשנה החדשה

הידברות מגישה לכם, סכין בציפוי כסף טהור שעליה חרוטים בכתב יד קדשו של זקן המקובלים הרב יצחק כדורי זצוק"ל שמות הקודש המיוחדים לשפע פרנסה לכל השנה

האם תרצה לרכוש גם את סכין הישועות?

הפרטים התקבלו בהצלחה!

הפרטים התקבלו
בהצלחה!

כעת יש לכם הזדמנות לקבל את התליון המבורך בעלות של 555 ש"ח בלבד!

התליון מיוצר בעבודת יד על פי תפילת 'שבעת האורות' של רבי שמעון בר יוחאי ועל פי סידור הרש”ש ומסוגל לעזור בשפע, שמירה והצלחה

האם אתה מעוניין בתליון שבעת האורות?

רשימת נקודות חלוקה
לזכאים בלבד*

*התורמים למסלולי 180X12 / 100X12

צפון

מרכז

ירושלים והסביבה

דרום

*לאחר בחירת נקודת חלוקה בטופס, לא תהיה אפשרות לאיסוף המארז מנקודה אחרת

רשימת נקודות חלוקה
לזכאים בלבד*

*התורמים למסלולי 180X12 / 100X12

צפון

מרכז

ירושלים והסביבה

דרום

*לאחר בחירת נקודת חלוקה בטופס, לא תהיה אפשרות לאיסוף המארז מנקודה אחרת

התהליך בוצע בהצלחה!

יש לודא שקיבלת אישור במייל על קבלת הפרטים במערכת, במידה ולא קיבלתם תוך שעה אנא בצעו את ההליך מחדש

עכשיו, יש לכם הזדמנות
להוסיף טוב ולקיים עוד מצווה!

תרמו סל מזון קמחא דפסחא למשפחות שאין להם מה לאכול בחג הפסח ותוכלו לקבל לביתכם את מארז המצות המהודרות שנאפו בהשתתפות הגאון הרב זמיר כהן ביום אפיה מיוחד

החמץ שלכם נמכר בהצלחה!

יש לודא שקיבלת את אישור המכירה במייל או בוואטסאפ, ובמידה ולא קיבלתם תוך שעה אנא בצע את ההליך מחדש

עכשיו, יש לכם הזדמנות
להוסיף טוב ולקיים עוד מצווה!

תרמו סל מזון קמחא דפסחא למשפחות שאין להם מה לאכול בחג הפסח ותוכלו לקבל לביתכם את מארז המצות המהודרות שנאפו ובורכו על ידי הרב זמיר כהן ביום אפיה מיוחד

רגע לפני שממשיכים לתשלום..

וזוכים להציל חיים ולהתברך בתפילה המיוחדת בקבר מרדכי ואסתר ביום תענית אסתר

האם תרצה לקיים גם את מצוות מחצית השקל ב-₪26 לנפש?

רגע לפני שממשיכים לתשלום..

למתנות לאביונים

הגאון הרב זמיר כהן שליט"א יהיה השליח המיוחד שלך לקיום המצווה המהודרת בו ביום, ויתפלל עבורך בסעודת הפורים – זמן המסוגל לישועות

האם תרצה לקיים גם את מצוות מתנות לאביונים בהידור?

כל התרומה תחויב בתשלום 1

שותפים יקרים!
בימים הקרובים אנו נערכים לשלוח אליכם את שטר השותפות עם שמכם מתנוססת עליה.
אנא מלאו את פרטיכם כאן: